Dec 30, 2022 - 0 Comments - Vzdělání -

Je vyšší vzdělání skutečně tak výhodné?


Asi vÅ¡ichni rodiÄe touží proto, aby jejich dítÄ› mÄ›lo co nejvyšší vzdÄ›lání. Z Äásti je to proto, že jsou pÅ™esvÄ›dÄeni o tom, že tak jejich potomek spíše získá lepší pracovní pozici. Ta bude také lépe placená, což je pomůže zajistit do budoucna.

 

Ukazuje se však, že tomu tak nemusí být. Titul z vysoké školy dnes již totiž automaticky neznamená přijetí na vysokou pozici. Hlavní je to, z jakého oboru onen titul máme. Některé jsou žádanější, než jiné. Jak ale vybrat ten správný?

 

studium na vysoké škole

 

Problém je, že požadavky trhu se Äasto velmi rychle mÄ›ní. A vystudovat stÅ™ední a vysokou Å¡kolu trvá téměř deset let. Abychom si tedy byli jisti tím, že najdeme odpovídající zamÄ›stnání, je nutné pÅ™edvídat, které profese budou žádané v dobÄ›, kdy Å¡kolu ukonÄíme, a to je v podstatÄ› nemožné.

 

Navíc mnoho lidí volí snadnÄ›jší obory, které vÅ¡ak nemají prakticky žádné uplatnÄ›ní. Proto máme tolik absolventů, kteří následnÄ› nemohou najít práci v oboru, zatímco jiní, kteří vystudovali to, co je skuteÄnÄ› potÅ™eba, to mají podstatnÄ› snazší.

 

absolvent vysoké školy

 

OvÅ¡em k tomu, abychom si vydÄ›lali velké peníze, není vysoká Å¡kola nutná. Záleží na naÅ¡ich schopnostech – skuteÄnÄ› dobrý živnostník si totiž může vydÄ›lat podstatnÄ› více, než nÄ›kdo s titulem. Je vÅ¡ak potÅ™eba se v daném Å™emesle skuteÄnÄ› vyznat a mí talent, což bohužel vÄ›tÅ¡inÄ› absolventů uÄiliÅ¡Å¥ chybí.

 

Je tedy jasné, že nezáleží na tom, jaký typ Å¡koly máme, ale jaký obor jsme vystudovali a jaké jsou naÅ¡e schopnosti. Pomoci také mohou nejrůznÄ›jší brigády, které můžeme mít bÄ›hem studia. I ty totiž zamÄ›stnavatelé ocení, neboÅ¥ ukazují, že již máte pÅ™eci jen alespoň nÄ›jakou praxi a víte, jak to skuteÄnÄ› chodí.

 

SamozÅ™ejmÄ›, není to zdaleka tak snadné, avÅ¡ak výsledky hovoří samy za sebe. Bohužel, zvláštÄ› mladí lidé takto nepÅ™emýšlejí. I proto by je mÄ›li vést rodiÄe. Ti by pÅ™eci jen mÄ›li mít ponÄ›kud vÄ›tší rozhled.