Apr 21, 2023 - 0 Comments - Uncategorized -

Jen jednou je to poprvé – náležitě si to vychutnejte


Pokud se chystáte na svoji první rybářskou sezonu, urÄitÄ› jste se na ni pÅ™es zimu dostateÄnÄ› pÅ™ipravovali. Jak už to tak Äasto bývá, byl to pravdÄ›podobnÄ› Ježíšek, který vám naložil základní výbavu pod stromeÄek, vÄetnÄ› literatury, kterou jste celou zimu louskali. Ta touha, to Äekání, až rozmrzne voda a vy budete moci poprvé nahodit. A pak jste se doÄkali svých prvních úlovků a zaÄali zjiÅ¡Å¥ovat, že byste si dokázali troufnout i na mnohem vÄ›tší kousky – zkrátka jak se říká – s jídlem roste chuÅ¥.

Doplňte své vybavení u nás!

A tak se z jednodenních výprav postupnÄ› stanou vícedenní, z malých kapříků „obrkapÅ™i“ a touha zarybaÅ™it si tÅ™eba nÄ›kde u moÅ™e. To vÅ¡e je reálné a může se vám splnit – jen asi budete muset doplnit svoji základní výbavu a o veÅ¡keré potÅ™ebné prvky, o rybářské potÅ™eby, kterých se vám zatím nedostává. A proto pro vás máme pozvání do naÅ¡eho internetového obchodu nebo kamenné prodejny PODBÄšRÃK, kde najdete vÅ¡e, ale naprosto vÅ¡e, co vám pomůže uskuteÄnit vaÅ¡e rybářské touhy a choutky.