Nov 28, 2023 - 0 Comments - Vzdělání -

Má smysl studovat ve vyšším věku? Určitě má, najdete jistě hodně důvodů, proč do toho jít!


Máte pocit, že váš život zůstal na místÄ›, staráte se o rodinu, chodíte do práce, ale chybí vám vzdÄ›lání? Chcete si ho dodÄ›lat? ZaÄnÄ›te, můžete kdykoliv. 

Má smysl studovat ve vyšším vÄ›ku? UrÄitÄ› má, najdete jistě hodnÄ› důvodů, proÄ do toho jít! 

Možná, že jste vždycky na vysokou Å¡kolu chtÄ›li jít, ale nebyla příležitost, Äas, možná vám plány zhatila rodina, teÄ máte dÄ›ti a říkáte si, že už byste to jistÄ› nemohli zvládnout. Co když ale ano? Podat si pÅ™ihlášku, zkusit uspÄ›t pÅ™i pÅ™ijímacím řízení, to pÅ™ece není nic, co byste nemohli hravÄ› zvládnout. Je jedno, kolik vám je let, je jedno, kolik máte práce, jistÄ› si najdete pár hodin v týdnu na to, abyste se mohli zase vzdÄ›lávat. Pokud sníte o tom, že vysokou Å¡kolu vystudujete, neváhejte a zkuste to. Dobrých důvodů, proÄ to risknout a zkusit se najde celá Å™ada. 

muž v knihovně

Lepší práce nebo jen splněný sen 

Díky vyššímu vzdÄ›lání zcela jistÄ› můžete najít i lepší práci, možná pro vás práci vysnÄ›nou. Lidé Äasto mají nÄ›jaké plány, které nedotáhnou do konce. S příchodem dÄ›tí je pak jedno, co kdo dÄ›lá, hlavnÄ›, že jsou peníze na uživení rodiny, ale nemusíte být takto Å¡Å¥astní. NÄ›kdy se lidé do studia až po tÅ™icítce pouÅ¡tÄ›jí proto, že mÄ›li dÄ›ti příliÅ¡ brzy, nÄ›kdy proto, že se chtÄ›jí dostat ve svém zamÄ›stnání na vyšší úroveň a pozici, chtÄ›jí vydÄ›lávat více penÄ›z a nÄ›kdy tÅ™eba jen proto, že si chtÄ›jí dokázat, že na to pořád mají. Je jedno, jaký máte důvod, posunout vás to kupÅ™edu může vždycky. Pokud uvažujete, že si vysokou Å¡kolu udÄ›láte, nezůstávejte jen u toho, že o tom budete snít a skuteÄnÄ› to vyzkouÅ¡ejte. 

knihy a uÄebnice

Čas na studium najdete a získáte mnohem více 

A kde vzít Äas? Jak se zase zaÄít uÄit, když už vám od maturity ubÄ›hlo hodnÄ› let? Když se zamyslíte, co dÄ›láte po veÄerech nebo o víkendech? Nenajdete pár chvilek na to, abyste mohli kouknout do knih? JistÄ› ano, navíc dálkové studium není ÄasovÄ› tolik nároÄné, důležité je, vybrat si obor, který vás bude bavit a zajímat. To uÄení pak půjde mnohem lépe. Můžete si nejen splnit sen, můžete si nejen dokázat, že na to pořád máte, můžete se vzdÄ›lat a můžete najít i nové známé, přátele, můžete se dostat do okruhu úplnÄ› jiných lidí a svůj dosavadní život tak jistÄ› obohatíte. 

PÅ™ipravte se ale pÅ™edem i na možný neúspÄ›ch, vždycky je to pÅ™ece buÄ a nebo. OvÅ¡em, když se do toho pustíte, jistÄ› do toho dáte vÅ¡echno a uspÄ›jete.