Dec 06, 2023 - 0 Comments - PC -

Nepoddejte se PC


Možnosti na PC
Každý z nás jsme nÄ›kdy na poÄítaÄi. NÄ›kdo rád surfuje, chatuje na poÄítaÄi a nÄ›kdo zase rád hraje hry. Každý nÄ›co jiného. Každý jsme jiný. Každý rád dÄ›láme na poÄítaÄi nÄ›co jiného. Záleží na nás. Na poÄítaÄi máme i jiné možnosti, například se na nÄ›m můžeme dívat na seriály, které nás baví. Já mám ráda filmy a seriály buÄ romantické, nebo komedie, u kterých se ÄlovÄ›k zasmÄ›je. Na poÄítaÄi je ta výhoda, že si ty filmy vždycky můžete stáhnout pÅ™es nÄ›jaký server a nebo se přímo zaÄít dívat. Mnoho uživatelů si tuto funkci hodnÄ› pochvaluje. Tak a kolik má poÄítaÄ výhod a nevýhod? PojÄme se na to spoleÄnÄ› podívat.

man

Výhoda poÄítaÄů

Velké možnosti
Jak už jsem uvedla, na poÄítaÄích máme velké možnosti. Můžeme si zde stáhnout různé filmy, seriály, koukat se zdarma na videa na youtube, stahovat různé aplikace, surfovat, chatovat, volat s ostatními lidmi pÅ™es různé sociální sítÄ›, nebo zaÄít nÄ›co tvoÅ™it.

Nevýhody

Návykovost
Jak už vÅ¡ichni dobÅ™e víme, Äas strávený na moderních technologiích je nejen příjemný a lákavý, ale také návykový. Mnoho uživatelů se do Äasu stráveného s poÄítaÄem zabere až tak, že zapomene na svůj vlastní život a žije jenom s poÄítaÄem nebo telefonem. Potom bývá těžké hodiny na poÄítaÄi a moderních technologiích omezit a je k tomu zapotÅ™ebí odborná pomoc. Je to hodnÄ› těžké. Ale co můžeme dÄ›lat proto, abychom si takovýto režim nenavykli?

priroda

Jde o to umÄ›t pÅ™estat. Ano, poÄítaÄ a ostatní moderní technologie nabízí obrovské výhody, ale také nevýhody a musíme si to uvÄ›domit. Pokud si to totiž neuvÄ›domíme, může to skonÄit tak, že zapomeneme na svůj vlastní život a budeme žít jenom s maÅ¡inkou. Telefon bude náš nejlepší přítel a nedokážeme z nÄ›j spustit oÄi ani na malou chvíli. A to pÅ™ece nechceme. Musíme se vÄ›novat i svému vlastnímu životu, který je zvenku bohatší.