Sep 23, 2023 - 0 Comments - PC -

Počítač chce každý


Věřte nebo ne, ale poÄítaÄ je už úplnÄ› denním chlebem každého. Abych se pÅ™iznala, tak já sama osobnÄ› si nedokáži pÅ™edstavit život, že bych nemohla mít doma poÄítaÄ. Jak poÄítaÄ, tak také tÅ™eba notebook anebo tablet Äi mobilní telefon. Tyto vÄ›ci, které mám doma, tak si je opravdu hodnÄ› cením. Opravdu tohle neberu, tak jako že tohle musím mít. Je to také moje práce a moje záliba a také vlastnÄ› každodenní kontakt s rodinou. Já totiž bydlím v zahraniÄí, takže je logické, že jinak bych se s rodinou asi kontaktovat nemohla. Když tedy pominu samozÅ™ejmÄ› dopisy a tak podobnÄ› anebo osobní návÅ¡tÄ›vy. Já právÄ› osobnÄ› chodím navÅ¡tÄ›vovat svou rodinu, a to je jenom tÅ™ikrát za rok.

Už i můj malý syn má poÄítaÄ.

Jinak si voláme pÅ™es Skype. Anebo také si píšeme smsky anebo dÄ›láme video hovory a podobnÄ›. Proto jsem ráda, že jsem tohle vÅ¡echno nauÄila i svého Å¡estiletého syna. Takže Å¡estiletý syn, když si tÅ™eba nehraje různé poÄítaÄové hry, tak si také volá se svou babiÄkou anebo dalšími lidmi, které má v ÄŒeské republice. Proto si myslím, že poÄítaÄe nám opravdu hodnÄ› usnadňují život. Je to velice praktické. Já také chápu, že jsou nÄ›kteří lidé, kteří si tÅ™eba myslí, že poÄítaÄe jsou úplná zkáza lidstva a že je to úplné zlo.

Bez poÄítaÄe to už nejde.

Slyším to opravdu vÅ¡ude a opravdu hodnÄ› Äasto. Například jedna moje babiÄka říká, že nejlepší by bylo, kdyby poÄítaÄe anebo mobilní telefon je úplnÄ› vymizely z naÅ¡eho trhu a celkovÄ› ze svÄ›ta. Potom je tady druhá babiÄka, která říká, že je opravdu ráda, že existují mobilní telefony a tak podobnÄ›, kde může také dÄ›lat právÄ› zmínÄ›né videohovory, abych se pÅ™iznala, tak mě tohle baví a jsem ráda, že moje babiÄka tohle má také ráda, protože právÄ› s touhle babiÄkou udÄ›láme každý den alespoň dva video hovory. Také babiÄka má dokonce poÄítaÄ, je jí dvaasedmdesát let a prý je ráda, že se alespoň nauÄila základy na poÄítaÄi.