May 26, 2023 - 0 Comments - Vzdělání -

Vysokoškolský titul


Myslíte si, že vzdÄ›lání je opravdu hodnÄ› důležité? Abych se pÅ™iznala, tak pro nÄ›koho je vzdÄ›laní velice důležité, ale pro nÄ›koho zase vzdÄ›lání důležité vůbec není. A je to hlavnÄ› tím, co si ÄlovÄ›k myslí, že je pro nÄ›j životnÄ› důležité. Anebo co se mu potom v budoucnu vyplatí. Abych se pÅ™iznala, tak pro mÄ› byla Å¡kola, a hlavnÄ› vysoká Å¡kola velice důležitá, můj sen. Abych vystudovala nÄ›jakou vysokou Å¡kolu. Abych dala za pravdu, tak mě to bylo docela jedno, jaká to bude vysoká Å¡kola. Ale hlavnÄ›, aby to byla vysoká Å¡kola. Už od svých patnácti let jsem toužila po vysokoÅ¡kolském titulu. A když jsem potom dodÄ›lala maturitu, udÄ›lala jsem si maturitu z ekonomické Å¡koly, tak jsem byla opravdu potěšená.

Doma mám velkou knihovnu.

MÄ›la jsem opravdu perfektní známky a těšilo mÄ› to. A moji rodiÄe i mí přátelé na mÄ› byli náležitÄ› pyÅ¡ní, což mÄ› velice potěšilo a byla jsem za tohle ráda. Já beru vzdÄ›lání opravdu hodnÄ› vážnÄ› a nyní, když je mi už tÅ™icet jedna let a mám koneÄnÄ› vysnÄ›nou svou vysokou Å¡kolu a jsem tÄ›hotná, tak doufám, že i mé dítÄ› bude toužit po vysokoÅ¡kolském titulu a že moje dítÄ› také bude mít rádo vzdÄ›lání anebo vÄ›du. Vždycky jsem chtÄ›la být vÄ›dec, ale ta Å¡kola na mÄ› byla opravdu hodnÄ› složitá, takže jsem po roce a půl musela odejít a zmÄ›nila jsem obor.

Ve Å¡kole jsem ráda Äetla.

Také jsem chtÄ›la se vzdÄ›lávat a být lékaÅ™ka. OvÅ¡em tohle také na mÄ› bylo velice složité, takže jsem po dvou semestrech odeÅ¡la. Nakonec mám vystudovanou historii. Musím uznat, že takovéto vzdÄ›lávání se v historii je opravdu velice zábavné. MÄ› to tedy hodnÄ› dalo a moc mÄ› to baví a myslím si, že i když lidé budou studovat historii anebo jakýkoliv jiný obor, že udÄ›lají dobÅ™e, vždyÅ¥ to pÅ™ece neznamená, že když tohle vystudují, že to musí urÄitÄ› dÄ›lat. Ale podle mého názoru, když si udÄ›láte vysokoÅ¡kolský titul, tak máte vlastnÄ› zadní vrátka. Taková zadní vrátka, že když potom nenajdete práci, tak samozÅ™ejmÄ› můžete dÄ›lat svůj obor a myslím si, že s vysokoÅ¡kolským titulem to najdete lehce.