Nov 20, 2023 - 0 Comments - Společnosti -

Zapojení zaměstnanců do stěhování firmy


Jestliže se vaše firma chystá k přestěhování kanceláří, máte v zásadě dvě možnosti, co se týče zainteresování vašich zaměstnanců do stěhovacího procesu. Buď si objednáte stěhovací akci na klíč, anebo se s nimi dohodnete, aby za jistou kompenzaci se stěhováním vypomáhali. Čeho by se to mohlo týkat, a co by naopak měli zajistit profesionálové?

stěhování kanceláře

Demontáž nábytku – netrapte nikoho rozmontováním nábytku, toto bývá namáhavý úkol jak u běžného kancelářského nábytku, tak i větších sestav, jako jsou kuchyňky, skladové prostory či odpočinkové místnosti a zasedací sály. S demontáží a zpětnou montáží vám ochotně vypomohou stěhováci, je to jejich běžná náplň práce již řadu let. Disponují i potřebným vybavením a hlavně zkušenostmi a dovedou si poradit i s náročnými kousky.

papírové dokumenty

Balení předmětů do krabic – stěhovací firma samozřejmě zvládne i toto, ale výhodnější je, když se tohoto úkolu zhostí zaměstnanci. Jednak dohlédnou na vše, co by mělo v krabicích být, zároveň se postarají o skartaci nepotřebných dokumentů, a označí krabice tak, aby bylo s přehledem patrné, kam, do jaké kanceláře patří.

Těžká břemena – někteří fyzicky zdatní zaměstnanci mohou vypomáhat i se samotným stěhováním firem v Praze Odnes to, zejména menších a lehčích předmětů, ale rozhodně neriskujte úraz či onemocnění v důsledku pracovního přetížení při přenášení těžkých břemen. Od toho je tu těžká parta, která si poradí i s půltunovým klavírem a s trezorovou skříní.

Organizace práce – co by naopak mohli zaměstnanci provádět, je dohled nad stěhováním jejich úseku, aby bylo ve stěhovacích vozech vše, co tam patří, a aby také stěhováci odvezli na odpadový sběrný dvůr všechny vyřazené kusy nábytku, spotřebičů či kancelářského vybavení. Zaměstnanci mohou vypomáhat i s dalšími organizačními záležitostmi, zejména s rozmístěním nábytku na novém působišti, uložením šanonů s dokumenty, zapojením výpočetní techniky, rozmístěním svítidel a dekoračních předmětů, s instalací stínící techniky atp.